Z OSTATNIEJ CHWILI:
BRAK DANYCH...

POZNAJ NAS

Miejscowość Żdżary

Miejscowość Żdżary

Żdżary, jako jedno z jedenastu sołectw gminy Bolesławiec, powiatu wieruszowskiego, są położone w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego. Miejscowość bezpośrednio graniczy z obszarami gmin Czastary i Łubnice. (Dzietrzkowice - to miejscowość w gminie Łubnice. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Żdżar napotykamy już w pierwszym okresie epoki brązu (1700 - 1500 r p.n.e.).Jednak pierwsze wzmianki pisane pochodzą z początku XV wieku. W 1408 r. w grodzie wieluńskim ksenia ołobocka i konwent mają przysądzony las między wsią Żdżary a Mieleszyn. Wcześniejsze nadania - teraz unieważnione - ustanowione przez byłą ksenię, lokowało ów bór Janowi ze Żdżar, a dokumenty zachowane w…

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>

Parafia św.Bartłomieja w Żdżarach

Parafia św.Bartłomieja w Żdżarach

Początki pierwszej parafii w Żdżarach sięgają co najmniej XIV wieku. Jednakże częste zarazy i najazdy książąt śląskich (1452 r., 1457 r.) pustoszyły ziemie nad Prosną i spowodawały zniszczenie kościoła w Żdżarach.Już w roku 1463 proboszcz z Wójcina domaga się dziesięciny ze Żdżar, co wskazuje na przynależność tej wsi do parafii wójcinskiej.Proboszcz co trzecią niedzielę odprawiał nabożeństwo w Żdżarach.W 1522 r. arcybiskup Jan Łaski zaznaczył, że wieś na mocy połączenia należy do parafii Wójcin i ma zrujnowaną kaplicę pod wezwaniem Św. Bartłomieja, a jako uposażenie proboszcz z Wójcina posiada plac pusty z ogrodami i dwa łany ziemi uprawnej.Jak podaje historia z…

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Publiczna Szkoła w Żdżarach

Już od XV wieku w miasteczkach nad górną Prosną zakładano szkoły, oczywiście egzystowały one przy kościołach. W 1403r. w Bolesławcu pojawia się rektor Augustyn. Z tegoż miasteczka w latach 1400 - 1501 na Uniwersytecie Krakowskim studiowało 6 studentów.Według wizytacji biskupa Łaskiego na terenie dzisiejszego powiatu wieruszowskiego ministrowie (nauczyciele) pracowali w : Bolesławcu, Cieszęcinie, Czastarach, Dzietrzkowicach, Łubnicach, Wieruszowie i Wójcinie. W tej ostatniej miejscowości raczej nie było rektora, gdyż ludność skarżyła się na proboszcza, że ten nie chce trzymać takowego. A w styczniu 1522r. oficjał wieluński nakazał parafianom poprawić szkołę w Wójcinie.Ówcześni nauczyciele mieszkali w domkach, najczęściej przy kościele, mieli kawałek…

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>

Publiczne Przedszkole w Żdżarach

Publiczne Przedszkole w Żdżarach

Nasze przedszkole jest miejscem spotkań nie tylko dzieci, ale i całej rodziny.Wszyscy rodzice i inni goście to przede wszystkim nasi przyjaciele- bo bez przyjaźni nie ma zaufania, a bez zaufania wychowanie nie przynosi efektów.W naszym przedszkolu nie ma tłoku, za to dużo radości ciepła i uśmiechu. Uczymy miłości do piękna i różnorodności.Przygotowujemy do życia w świecie wielokulturowym i wielojęzycznym. Dbamy o wszechstronne wychowanie- jesteśmy po to by wspierać, inspirować...

WCZYTAJ WIĘCEJ...>>


KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO SERWISU...

Szkółka piłkarska

Szkółka piłkarska Od miesiąca października b.r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żdżarach rozpoczęły się zajęcia szkółki piłkarskiej. W każdą środę od godz. 17.30 trening zorganizowany jest dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a w piątki również od godz. 17.30 – spotykają się dzieci z przedszkola. Zajęcia na sali gimnastycznej prowadzi pan Andrzej Dratwa.

Redaktor artykułu:
mgr Piotr Zawada
Zdjęcia:
mgr Piotr Zawada

System powiadamiania SMS

System powiadamiania SMS Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2014r. Gmina Bolesławiec uruchomiła SYSTEM POWIADAMIANIA SMS.

System posiada poniższe grupy tematyczne:
1.E-kurenda
(ogólne informacje dla mieszkańców gminy)

2.Zagrożenia meteorologiczne
(informacje o zagrożeniach meteorologicznych na terenie gminy m.in. burze, silne wiatry, śnieżyce)

3.Woda.ścieki.śmieci
(informacje dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. przerwy w dostawie wody, awarie sieci)

Czytaj więcej: System powiadamiania SMS

Konkurs fotograficzny ,,Jesienne Kolory Mojej miejscowości''

KONKURS CELE KONKURSU:
1.Upowszechnianie i popularyzacja fotografii wśród uczniów.

2.Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu.

3.Utrwalenie ciekawych miejsc i walorów przyrodniczych Żdżar i Wiewiórki.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żdżarach.

2.Informacje o konkursie publikowane są: na plakatach w szkole oraz na stronie internetowej.

3.Kategorie wiekowe:
a)klasy I-III,
b)IV-VI

WIECEJ

Poznawanie lasu i zbieranie grzybów przez uczniów

Poznawanie lasu i zbieranie grzybów 18 września b.r. uczniowie klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach, po zajęciach lekcyjnych w budynku szkoły, wyruszyli na kolejną lekcję ale w terenie. Poznawanie drzew, krzewów i pięter lasu, to tylko część zadań, jakie postawiono przed uczniami. W trakcie wędrówki napotykaliśmy liczne grzyby, którym nie sposób było się oprzeć. Oczywiście rozpoznawanie grzybów trujących i niejadalnych od jadalnych, nie zawsze przychodziło nam łatwo. Porównywaliśmy kanie i muchomory, zasłonaki, mleczaje, gołąbki, maślanki, a zbieraliśmy głównie maślaki (zwyczajny, pstry, sitarz, ziarnisty), podgrzybki, koźlarze, czasem borowiki szlachetne. Ale, przy pniaku sosnowym napotkaliśmy również szmaciaka gałęzistego – grzyba podlegającego ochronie gatunkowej.

Czytaj więcej: Poznawanie lasu i zbieranie grzybów przez uczniów

W Żdżarach również sprzątano

W Żdżarach również sprzątano Jak co roku uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach i dzieci z Publicznego Przedszkola w Żdżarach uczestniczyli w Sprzątaniu Świata. Zbierano pozostawione przez człowieka śmieci z poboczy dróg wzdłuż wsi, łąk, skwerów, ale także z dróg polnych i leśnych. Pogoda sprzyjała tej akcji.Należy podkreślić, że w tym roku napotkaliśmy znacznie mniej śmieci.

Redaktor artykułu:
mgr Piotr Zawada
Zdjęcia:
mgr Piotr Zawada

Szybki Kontakt


UWAGA WAŻNE!

W trakcie prowadzenia rozmowy nie odświeżaj strony!Odświeżenie strony spowoduje utratę treści rozmowy przez system.

Aktualnie odwiedza Nas

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Wersja mobilna

KLIKNIJ

KLIKNIJ